HATI YA UTOAJI HUDUMA KWA WATEJA

 HATI YA UTOAJI HUDUMA KWA WATEJA

 HATI YA UTOAJI HUDUMA KWA WATEJA

NA.

HUDUMA

WAJIBU/MAHITAJI/MASHARTI YA KUPATA HUDUMA

ADA/MALIPO

MUDA

WAHUSIKA

1.        

Kutafuta habari

Kutembelea chuo kwa hiari

Bure

Dakika 10

Idara zote

2.        

Kutafuta taarifa

Kupiga simu

Bure

Dakika 10

Idara zote

3.        

Kupiga simu

Kuitikia simu iliyopigwa

Bure

Milio 3

Idara zote

4.        

Mawasiliano ya Kinyaraka/barua

Kujibu mawasiliano ya kinyaraka (Baruapepe/barua za kawaida n.k)

Bure

Ndani ya saa 48

Idara zote

5.        

Ofisi kufungua milango kuhudumia wateja

Wafanyakazi kuwahudumia wateja

Bure

Kuanzia 8.00 asubuhi hadi 5.00 jioni siku za wiki.

Idara zote

6.        

Udahili wa wanafunzi

Wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali

•    Orodha ya wanafunzi waliofuzu kutoka KUCCPS

Bure

Within 1 month of application

Msajili (Masuala ya Wanafunzi na Elimu)

Wanafunzi wanaofadhili masomo yao kibinafsi

•    Kutimiza masharti ya kimsingi ya udahili wa kozi husika

•    Kulipa ada ya kutuma maombi ya udahili

Astashahada: 500/= Stashahada: 500/=

Shahada:1000/=

Uzamili: 2000/=

Uzamifu: 3000/=

Ndani ya mwezi mmoja wa kutuma maombi

Msajili (Masuala ya Wanafunzi na Elimu)

7.       

Mihadhara

•         Usajili wa kozi mbalimbali

•         Uhudhuriaji wa mihadhara

•         Zana za kujifunzia

Kwa mujibu wa cheti cha ulipaji ada/karo

Wiki 14 za kwanza za semista

Wakuu wa Idara husika

8.       

Mitihani

•         Thuluthi mbili ya idadi ya wanafunzi

•         Kitambulisho cha mwanafunzi

•         Kibali cha kufanya mtihani

Kwa mujibu wa cheti cha ulipaji ada/karo

Wiki mbili za mwisho wa semista

Wakuu wa Idara zote za kielimu

9.       

Utoaji wa vyeti na stakabadhi nyinginezo za mwisho kwa wahitimu baada ya mahafali

•         Kuhitimu kikamilifu na kutimiza vigezo mahususi vya kozi husika

•         Kitambulisho cha kitaifa au pasi

•         Cheti cha kuidhinishwa kumaliza

•         Idhibati ya malipo ya ada ya mahafali

Bure

Vyeti na stakabadhi kutolewa mwezi mmoja baada ya mahafali.

Msajili (Masuala ya Wanafunzi na Elimu)

10.    

Uajiri

a) Mahojiano kwa ajili ya ajira

Mwaliko kwa mahojiano kwa ajili ya ajiri

Bure

Ndani ya miezi miwili baada ya kupokelewa kwa maombi ya ajira

Mkuu wa Idara ya Usimamizi wa Wafanyakazi

b) Mawasiliano kwa waajiriwa waliofuzu mahojiano ya ajira

Maelezo ya mawasiliano:

•          Anwani ya pepe

•          Namba ya simu

Bure

Ndani ya mwezi mmoja baada ya siku ya mahojiano

11.

Huduma za afya

§  Kitambulisho cha mfanyakazi au mwanafunzi

 

Bure

Mara moja

Mkuu wa Idara ya Huduma za Afya

12.

Ununuzi wa Bidhaa na Huduma

Uzingatiaji wa Kanuni na Sheria ya Ununuzi ya 2015

Bure

Kufanyika ndani ya siku 60

Mkuu wa Idara ya Ununuzi

13.

Huduma za Maakuli na Malazi

Chuo kitawafahamisha wanafunzi wanafunzi kuhusu kuwepo kwa huduma za maakuli na malazi

Bure

Wanafunzi watajulishwa wiki mbili kabla ya semista kuanza

Mkuu wa Idara ya huduma za maakuli na malazi

14.

Malalamiko ya utoaji wa huduma

Uwasilishaji rasmi wa malalamiko

Bure

Siku 14 baada ya kupokelewa kwa malalamiko

Kamati inayoshughulikia malalamiko chuoni

 

WE ARE COMMITED TO COURTESY AND EXCELLENCE IN SERVICE DELIVERY

Any service/good rendered that does not conform to the above standards or any officer who does not live up to commitment to courtesy and excellence in Service Delivery should be reported to:

Prof. Ahmed O. Warfa, PhD 

Vice Chancellor

Garissa University

P.    O. Box 70100-1801 Garissa

Email: info@gau.ac.ke

The Commission Secretary/Chief Executive Officer

Commission on Administrative Jusitce, 2nd Floor,

West End Towers, Waiyaki Way, Nairobi.

Q.   O. Box 20414-00200 Nairobi

R.   Tel: +254 (0)20 2270000/2303000

                                                                                   

Skip to content